ИЗНЕСЕНО КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ

posted Jun 4, 2015, 10:28 PM by Jan Groh
С цел улесняване на българските граждани и подобряване на тяхното консулско обслужване, през месец Септември  в гр. Портланд ще се проведе изнесено консулско обслужване, в рамките на което представители на Генералното Консулство на Република България в Лос Анжелис ще извършват нотариални удостоверения на документи ( пълномощни и декларации) и ще се приемат заявления за подновяване на български документи за самоличност.

Молим прочелите това съобщение да го споделят с техните приятели и познати живеещи в съседните на Орегон щати.

Адреса и датата ще бъдат обявени допълнително.

Молим да регистрирате желанието си за консулско обслужване на следния e-mail адрес: dr.ambassador@hotmail.com 
За повече информация молим обърнетв внимание на прикачените файлове. Също така cell phone (503) 954 - 9281 с оставяне на съобщение за Константин Янакиев.

REMOTE CONSULAR SERVICES Coming to Portland in September

In order to help Bulgarian citizens and improve their consular services in the City of Portland, in September representatives of the Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles will perform notary services for certified documents (powers of attorney, returns) and will accept renewal applications of Bulgarian identity documents in Portland.

Please share this message with Bulgarian friends and relatives living in the surrounding area and neighboring states to Oregon.

Address and date will be announced later.

Please express your interest in consular services to: dr. ambassador@hotmail.com

For more information please see the attached documents. Also, you can call 503-954-9281 to a leave a message for Konstantin Yanakiev.


Ċ
Jan Groh,
Jun 4, 2015, 10:28 PM
Ċ
Jan Groh,
Jun 4, 2015, 10:28 PM
Ċ
Jan Groh,
Jun 4, 2015, 10:28 PM
Comments